Svátost smíření se někdy nazývá také svatá zpověď nebo svátost pokání. Podle církevního učení odpouští člověku, který se vyznává ze svých hříchů, samotný Kristus prostřednictvím vysvěceného kněze.
V našich farnostech je možné přijmout tuto svátost nejlépe mimo neděli (v neděli není moc času kvůli přejíždění z jedné obce do druhé) a to v kostele před každou bohoslužbou a po ní na požádání. Je možné také dohodnout svátost smíření individuálně a mimo kostel, například na faře. Tehdy lze také uskutečnit delší duchovní rozhovory.