Každou první sobotu v měsíci je v 9:00 h ráno sloužena v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí mše svatá, po které následuje pobožnost s litaniemi k Panně Marii.

O prvních sobotách

Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Benedikt XV. dne 9.11.1920 tuto smírnou sobotu potvrdil. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních.
Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: „Oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání a budou v mé společnosti 15 minut rozjímat o patnácti růžencových tajemstvích.”

PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

  1. Svatá zpověď – je možné ji vykonat v týdnu před 1. sobotou nebo po 1. sobotě.
  2. Svaté přijímání
  3. Modlitba pěti desátků svatého růžence
  4. Rozjímání o jednom nebo více tajemstvích sv. růžence (15 minut)

Postoj církve

Podobně jako u prvních pátků nemá jít o laciné a magické zajištění nebeského království, ale o prohloubení osobního vztahu s Ježíšem s pomocí Mariiny přímluvy.