Každý 2. a 4. pátek v měsíci (kromě velkých prázdnin, důležitých svátků či dovolené) se scházíme v 18:00 h na faře v Českém Meziříčí, kde rozjímáme nad hebrejskými texty písma svatého v rámci biblické hodiny. Zhruba hodinové setkání je určené pro všechny věkové kategorie od 15 let (mladší by se asi nudili).
Biblické setkání, které vede P. Václav Loukota, je otevřené příslušníkům všech křesťanských vyznání i těm, kteří se neztotožňují s žádnou církví a touží po duchovním poznání. Meditace nad hebrejskými verši nejsou primárně zaměřeny k rozmnožení intelektuálních vědomostí,  ale k vzájemnému povzbuzení na cestě životem.

Odkaz: bible na internetu www.biblenet.cz