Každý 2. a 4. pátek v měsíci (kromě velkých prázdnin, důležitých svátků či dovolené) se scházíme v 18:00 h na faře v Českém Meziříčí, kde rozjímáme nad texty písma svatého v rámci biblické hodiny. Zhruba hodinové setkání je určené pro všechny věkové kategorie od 15 let (mladší by se asi nudili).
Biblické setkání, které vede P. Václav Loukota, je otevřené příslušníkům všech křesťanských vyznání i těm, kteří se neztotožňují s žádnou církví a touží po duchovním poznání. Věnujeme se biblické knize Genesis v jejím hebrejském originálu. Smyslem těchto setkání je povzbuzovat se na cestě životem.

Odkaz: bible na internetu www.biblenet.cz