Svátost nemocných, nazývá se také pomazání nemocných, je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Svátost je nemocnému v jeho vážné nemoci především posilou na duchu.  Nemocný může skrze tuto svátost dojít i tělesné úlevy či uzdravení.
Svátost nemocných se uděluje na požádání v kostele, doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně, nebo telefonicky. V nebezpečí smrti kněz  poslouží nemocným kdykoliv. Nemocnému, který je hospitalizován v nemocnici zpravidla uděluje tuto svátost duchovní správce farnosti, v níž se nemocnice nachází (ve větších nemocnicích působí nemocniční kaplan).
Svátost nemocných je možné také přijmout při společné bohoslužbě v kostele (např. v předvelikonočním období).