Pokud se rozhodnete přispět svými dary na opravy, provoz a údržbu našich kostelů v ŘK farnosti Bohuslavice nad Metují, můžete tak učinit zasláním svého příspěvku na bankovní účet 1182454349/0800. Za jakoukoliv finanční pomoc ze srdce děkujeme.