Křest představuje začátek křesťanského života a je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí. Dospělý může být pokřtěn, pokud uvěří v Ježíše Krista, chce poznat jeho učení a patřit k jeho církvi. Během liturgického obřadu je pak v kostele přijat do takzvaného katechumenátu – období přípravy na křest. Tato příprava trvá obvykle jeden rok.
Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů (popřípadě kmotr) má být schopen dítěti předávat víru slovem a hlavně příkladem svého života. O křest dítěte žádají rodiče alespoň 1 měsíc předem. Na faře pak proběhne příprava a vyplní se křestní zápis, ke kterému je nutné donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, údaje o jménu, adrese a povolání kmotra.