Bude nás těšit, pokud se rozhodnete uzavřít sňatek v některém našem kostele. Duchovní správce vám při osobním setkání vše vysvětlí, přesto je užitečné věnovat pozornost následujícím pokynům:

1. O církevní sňatek je zapotřebí požádat nejméně 3 měsíce před zamýšleným datem svatby. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný v římskokatolické církvi. Datum svatby je třeba konzultovat s duchovním správcem. V některých dnech nelze (podle liturgických předpisů) konat svatební obřady, duchovní správce může být také vázán povinnostmi, které mu neumožní vykonat svatební obřad přesně v den, kdy očekáváte.

2. Sňatek se obvykle uzavírá v místě trvalého bydliště ženicha nebo nevěsty. Z vážných důvodů může být sňatek uzavřen (s písemným svolením vašeho duchovního správce) i v jiné farnosti. Chcete-li uzavřít sňatek v našem kostele, bude třeba předložit doklady z matričního úřadu, potvrzení o křtu a osobní údaje o svědcích.

Doba přípravy, která probíhá na farním úřadě, je individuální. Je však třeba počítat s několika návštěvami. Sňatek katolického křesťana s osobou pokřtěnou v jiné církvi nebo s osobou bez vyznání se uzavírá podle zvláštních předpisů.