Chceme vám být nablízku i v tak těžkých životních okamžicích jako je ztráta blízkého člověka. Termín a čas církevního pohřbu můžete domluvit telefonicky (nejlépe s pomocí pohřební služby, u které se pohřeb dojednává). S duchovním správcem se dohodnete na osobní schůzce, kde se projednají další podrobnosti a vyplní se zápis o zemřelém.