Každý čtvrtek od 19:30 h (kromě velkých prázdnin, důležitých svátků či dovolené) je možnost se zúčastnit v kostele sv. Kateřiny (České Meziříčí) půlhodinové tiché adorace před eucharistickou svátostí. Na závěr adorace účastníci přijímají svátostné požehnání. Je to příležitost pro osobní zklidnění, uspořádání myšlenek a pokojné spočívání před tajemstvím Boha.

Eucharistická adorace je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Adorace probíhá zpravidla v kostele či kapli. Konsekrovaná hostie je umístěna do monstrance a vystavena do středu oltáře k úctě věřících.