Žehnají se osoby, předměty a místa. Žehnání má pomáhat lidem v různých situacích a okolnostech života navazovat a udržovat kontakt s Bohem a zprostředkovávat jeho pomoc. Žehnání se provádí modlitbou, vztaženýma rukama nebo znamením kříže, někdy je doprovázené kropením svěcenou vodou nebo mazáním olejem. Při žehnání věcí se modlí za lidi, kteří je budou používat.
O osobní požehnání můžete kněze požádat kdykoliv, o požehnání drobných předmětů (například růžence, křížku, obrázku,…) je nejlépe požádat kněze v kostele po bohoslužbě v sakristii. Na žehnání domu nebo dopravního prostředku je třeba domluvit se dostatečně dopředu.