Milí přátelé,

žijeme v krásné obci, jejíž dominantou je už z dálky viditelný kostel svaté Kateřiny. Nejen, že je impozantní svou velikostí, na vesnické poměry neobvyklou, ale ten, kdo přijde dovnitř, musí ocenit jeho krásu. Od roku 1752 má kostel tuto podobu. Za uplynulá staletí se v něm odehrávaly významné události života našich předků a spoluobčanů – křtiny, svatby i smuteční rozloučení. Možná jste i vy nebo vaši rodiče byli v našem kostele pokřtěni či oddáni.

I když už pominuly doby, kdy byl kostel jedním z center života obce, měli bychom ho mít na paměti. Nejen, že je to kulturní památka. Nejen, že si díky němu připomínáme naše předky. Kostel je důležitým místem i pro náš duchovní a duševní odpočinek, který v současném světě potřebujeme víc než jindy. Nemusíme být nutně součástí církve, abychom pocítili klid, který se na nás snese v tichých lavicích. Nemusíme znát církevní pravidla, ale víme, že tento svět není jen materiální, ale obsahuje mnohem víc. Kostel také představuje symbol křesťanské civilizace, na které vyrostl náš národ a Evropa. V době, kdy ve světě panuje nejistota a krize hodnot, je to právě křesťanství, víra, a ve fyzickém smyslu i kostel, kdo garantuje stabilitu, jistotu a ochranu hodnot. Měli bychom mít na paměti naše kořeny, abychom dokázali nejistotám čelit s odvahou.

Náš kostel je jako most mezi minulostí a budoucností. V současnosti bychom rádi kostel zvelebili tak, aby byl pro nás všechny i pro hosty ještě krásnější a lépe funkční. V tomto roce je naplánovaný nátěr plechových částí střechy, úprava hromosvodů a zabezpečení věže před ptactvem. Předvídané náklady jsou okolo 441 000 Kč. Uvedené úpravy budou probíhat od května do července. Potřebujeme vaši pomoc. Financování projektu z části přislíbil odbor památkové péče MÚ v Dobrušce. Z větší části potřebujeme vybrat finance sami. Proto se na vás obracíme s žádostí o finanční dary. Pokud myslíte, že byste mohli přispět a podílet se tak na zvelebení kostela, vaše dary můžete předat:

  • při příležitosti bohoslužeb do sbírky (v obálce se jménem, příjmením a adresou pro možnost vystavení potvrzení a s poznámkou „dar na obnovu kostela“),
  • na účet farnosti: 1243292399/0800 (s poznámkou „obnova kostela v Českém Meziříčí“).

Příští léta chceme pokračovat s opravami, abychom v roce 2022 oslavili už v opraveném kostele      270-té výročí jeho posvěcení. I vy tak můžete přispět ke kráse naší obce. To je hodnota, která přetrvá staletí.

Za vaše dary srdečně děkujeme!

za Farnost České Meziříčí

V Českém Meziříčí, březen 2018                                     ThLic. Mgr. et Mgr. Jarosław Furtan, adm.