AŽ NA VÁS SESTOUPÍ DUCH SVATÝ, DOSTANETE MOC A BUDETE MÝMI SVĚDKY V JERUZALÉMĚ,
V CELÉM JUDSKU A SAMAŘSKU, ANO AŽ NA KONEC ZEMĚ (SK 1, 8).

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti České Meziříčí.

Naleznete zde informace o historii i současnosti naší farnosti, praktické informace i zajímavé odkazy.
V případě potřeby Vám rádi pomůžeme a poradíme na zde uvedených kontaktech.

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, Ph.D.

Nadcházející události